Εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Καραντώνη Μυτιλήνης


την Δευτέρα 27/04/2020 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 54/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: 6ΠΤΣ46ΜΓΘΓ-ΤΩΓ), την Δευτέρα 27/04/2020 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Καραντώνη (από διασταύρωση με Αγίου Θεράποντος έως διασταύρωση με Ανδρομέδας).

Η διάρκεια των εργασιών στην οδό, εκτιμάται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Η παράκαμψη της οδού για την προσωρινή διέλευση των οχημάτων,  και για όσο διάστημα θα παραμείνει κλειστή, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω των παρακείμενων οδών Χαριλάου Τρικούπη - Αγίου Θεράποντος.

O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό.