Ο Δήμος Μυτιλήνης είναι εδώ και για τις ευάλωτες ομάδες- Συντονισμένες ενέργειες στους καταυλισμούς των Ρομά (ΒΙΝΤΕΟ)


Ο Δήμος Μυτιλήνης είναι εδώ και για τις ευάλωτες ομάδες με συντονισμένες ενέργειες προστασίας, ειδικά στους καταυλισμούς των Ρομά, με:

- Παροχή τροφίμων
- Παροχή πόσιμου εμφιαλωμένου νερού
- Παροχή ύδρευσης και ειδών πρώτης ανάγκης
- Καθαρισμό, αποψίλωση και απολύμανση των καταυλισμών
- Ενημέρωση για τα μέτρα υγιεινής και προστασίας από την εξάπλωση του ιού
- Καταγραφή και υποστήριξη των αναγκών, με σκοπό τον περιορισμό άσκοπων μετακινήσεων.