Λέσβος: Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου


«Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου »

Η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  της   Π.Ε. Λέσβου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους,  ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου. Οι αιτήσεις-υπεύθυνες  δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (ψηφιακές υπηρεσίες), μέχρι τις 10 Mαϊου 2020.          
  
Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής  του.

Η αιτούμενη για άδεια νέας φύτευσης έκταση, μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια, ενώ η ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται σε ένα στρέμμα. Τα αγροτεμάχια μπορεί να είναι ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα (ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τα επτά έτη). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Επιπλέον θα   υποβάλλονται  δικαιολογητικά που αφορούν τη βαθμολόγηση των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής στο τηλέφωνο 2253022565 και στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Πολιχνίτου στο τηλέφωνο 2252041261.