Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολύμανσης των κτιρίων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στην Μυτιλήνη


στο πλαίσιο της προσπάθειας προστασίας από τον COVID-19.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου – Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», Δημήτρης Βαρβαγιάννης, ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολύμανσης των κτιρίων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, αρμοδιότητας του Συνδέσμου, στο πλαίσιο της προσπάθειας προστασίας από τον COVID-19.

Η απολύμανση έγινε από εξειδικευμένο συνεργείο με απολυμαντικά μέσα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.