Χωρίς προσαυξήσεις οι λογαριασμοί της ΔΕΥΑ Λέσβου λογω κορονοϊού- Μέσω διαδικτύου και τράπεζας οι εξόφληση των λογ/σμων


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου, Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ανακοινώνει ότι στα πλαίσια εφαρμογής των επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του  κορονοϊού – COVID-19, από την 1η Απριλίου 2020 δεν επιβαρύνει με προσαυξήσεις τους καταναλωτές στα ειδοποιητήρια των λογαριασμών ύδρευσης που έχουν εκδοθεί και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα και επείγοντα μέτρα λόγω πανδημίας.

Οι τρόποι εξόφλησης των λογαριασμών είναι μέσω τραπεζών και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (προσωπικός υπολογιστής ή smartphone) μέσω διαδικτύου.

Η ΔΕΥΑΛ εκτιμά ότι οι καταναλωτές  με τη συνέπεια,σε συνδυασμό με το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τους διακρίνει,  θα εξυπηρετήσουν τους λογαριασμούς ύδρευσης για να μπορεί η επιχείρηση στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας να εξασφαλίζει, εκτός των λειτουργικών αναγκών της, πόσιμο νερό επαρκούς ποσότητας και ποιότητας στους καταναλωτές καθότι δεν επιχορηγείται για το σκοπό αυτό από κάποια δημόσια αρχή.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι :

Τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεσή σας:

ΒΛΑΒΕΣ :                               22510 24444    εσωτ. 101,102,103    
&      22510  46755
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ :                  22510 43600               εσωτ. 112,113,114     
&     22510 23843        εσωτ. 135,124,136
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ :           22510 44444                       εσωτ. 127,123.

Ακόμη:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:           22510 46388               εσωτ. 102,101,103    
&  22510 24444           εσωτ. 116,119                                                                                               
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞ/ΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ                  22510 54574         &        22510 25263

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:                22510 25540               εσωτ. 107,111      

& 22510 41966            εσωτ. 110,120,121