Οικιακή κομποστοποίηση στον Δήμο Δυτικής Λέσβου


Πρόγραμμα «οικιακής κομποστοποίησης Λέσβου»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος που «τρέχει» από τον τέως Δήμο Λέσβου και αφορά στην διάθεση οικιακών κομποστοποιητών, η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Δυτικής Λέσβου Ασανούλα Γιαννή Κοκκινέλλη ενημερώνει πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν από σήμερα τις σχετικές αιτήσεις τους.

Για περισσότερες μάλιστα πληροφορίες, οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22530 - 25198 (κ. Μακριδάκη), για να ενημερωθούν διεξοδικά για τις διαδικασίες που απαιτούνται.

Οι οικιακοί κομποστοποιητές είναι τύπου «κήπου», αερόβιας λιπασματοποίησης, χωρητικότητας 300 lt και 400 lt και παραχωρούνται εντελώς δωρεάν σε νοικοκυριά των νεοσύστατων Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, καθώς επίσης και σε σχολεία που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν περιβαλλοντικές δράσεις, με τήρηση σειράς προτεραιότητας.

Πρόκειται για κάδους ταχείας ανακύκλωσης οργανικών αποβλήτων, όπως φλούδες από φρούτα και λαχανικά, κουρεμένο γρασίδι, τεμαχισμένα φυτά, χόρτα, φύλλα κλπ, με τα οποία θα παράγεται καλής ποιότητας κομπόστ για προσωπική χρήση των ενδιαφερόμενων.  Το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων και στην εκτροπή από την αποκομιδή και ταφή σημαντικών ποσοτήτων βιοαποβλήτων.