Μετρα στήριξης των επιχειρήσεων του Δήμου Μυτιλήνης λόγω του κορονοιου- Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο


Συνεδριάζει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ για τον κορονοιο το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Μυτιλήνης

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 20:00.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
1.       
Δέσμη μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων του Δήμου Μυτιλήνης που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω του κορωνοϊού COVID -19
2.       
Αποδοχή πίστωσης από του Υπουργείο Εσωτερικών, ποσού 60.000,00 ευρώ, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του καρονοϊού  COVID-19
3.       
Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
4.       
Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
5.       
Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020