Πρόγραμμα ενίσχυσης των Δήμων όλης της χώρας (BINTEO)


Συνολικό ύψος 4 δις ευρώ έχει το πλέγμα μέτρων, με χρηματοδότηση και προσλήψεις, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.