7 θέσεις συμβασιούχων στον Δήμο Δυτικής Λέσβου- Έως 8 Απριλίου οι αιτήσεις


Μέχρι την Τετάρτη 8 Απριλίου οι αιτήσεις

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 7 ατόμων προς αντιμετώπιση εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 4 μήνες.
Αναλυτικά οι θέσεις έχουν ως εξής:

7 θέσεις Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών ενώ δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020 στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2253350246. Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου κ.Νίκη Βαλελή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ακόμα οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρόμου την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας ήτοι την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020.