5 καινούργια μεγάλα ανοιχτά απορριμματοκιβωτια στην ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.


Στην προμήθεια πέντε καινούργιων μεγάλων ανοιχτών απορριμματοκιβωτίων (container), που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αποβλήτων, προέβη η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.), τα δυο εκ των οποίων βρίσκονται ήδη στο νησί.


Τα εν λόγω απορριματοκιβώτια χωρητικότητας 20 κ.μ. το καθένα, είναι βαρέως τύπου κατάλληλα για μεταφορά κάθε είδους υλικών, με κατάλληλο ύψος δίχαλου και κατάλληλα ανοιγμένη οπίσθια πόρτα. Φέρουν ειδικά συστήματα για την παραλαβή, φόρτωση, και εκκένωση τους από το όχημα και συστήματα ασφάλισης τους κατά την μεταφορά. Είναι βαμμένα με αντιοξειδωτικό υλικό και χρώμα λευκό άριστης ποιότητας, ενώ φέρουν στο επάνω μέρος ειδικό πλαστικό κάλυμμα, ιδιαίτερης αντοχής σε σχισίματα και ισχυρή προστασία από φλόγα, το οποίο είναι συρόμενο, ώστε να μπορεί να καλύπτει εξολοκλήρου το επάνω μέρος των container.


«Η ΔΕΔΑΠΑΛ, με στοχευμένες κινήσεις, απαντά στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες που προκύπτουν στη Λέσβο. Τα δυο καινούργια απορριμματοκιβώτια, που τίθενται άμεσα σε χρήση, θα συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση της διαχείρισης των απορριμμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος», ανέφερε σχετικά ο Πρόεδρος της ΔΕΔΑΠΑΛ Στέφανος Αποστόλου.