Συνεδριάζει ΔΙΑ Περιφοράς το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης με 36 θέματα ημερήσιας διάταξης


στις 13 Απριλίου 2020, ημέρα Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 20:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Απριλίου 2020, ημέρα Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 20:00.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ
1.       
Έγκριση Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Πανεπιστημίου Αιγαίου
2.       
Τροποποίηση συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Μυτιλήνης
3.       
Γνωμοδότηση για επανατοποθέτηση μεμονωμένης ιδιωτικής πλωτής εξέδρας διαστάσεων 72τ.μ. έμπροσθεν κατοικίας ιδιοκτησίας KUS MUSTAFA RAHMI εντός οικισμού Περάματος Γέρας
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ
4.       
Έγκριση δημιουργίας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Κατζανού Γεωργίου, επί της 31ης δημοτικής  οδού, που συμβάλει με την  2η  επαρχιακή οδό  Μυτιλήνης Θέρμα - Παπάδος - Πλωμαρίου
5.       
Τροποποίηση της υπ. αρίθμ 98/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Εκτέλεση εργασιών με τίτλο: α) Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών και β) Κοπή θάμνων, υψηλών χόρτων κλπ χώρων πρασίνου Δήμου Μυτιλήνης 2020-2021»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
6.       
Αποδοχή απόφασης  ένταξης της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ««Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»», από το Υπουργείο Εσωτερικών
7.       
Ένταξη νέων προτάσεων (έργων και μελετών) στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 του Δήμου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
8.       
Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου Συγκριτικού Πίνακα & χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης σύνταξης της μελέτης «Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες διόρθωσης του Εθνικού Κτηματολογίου Δ.Ε. Μυτιλήνης»
9.       
Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου Συγκριτικού Πίνακα & χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης σύνταξης της μελέτης «Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες διόρθωσης του Εθνικού Κτηματολογίου Δ.Ε. Γέρας και Κάτω Τρίτους»
10.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΣΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)»
11.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση Σιγρίου», αναδόχου ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
12.  
Προσωρινή Παραλαβή του  έργου «Διαμόρφωση κτιρίου μηχανοστασίου – πρώην ελαιοτριβείου σε εκθεσιακό χώρο, στο συγκρότημα του δημοτικού ελαιοτριβείου Αγίας Παρασκευής»
13.  
Έγκριση αναστολής προθεσμιών εκτέλεσης της σύμβασης του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»
14.  
Παράταση για ένα έτος, ήτοι μέχρι 30-6-2020 του χρονοδιαγράμματος της από 2 Μαΐου 2018 Προγραμματικής Σύμβασης με αντικείμενο: «Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Άντισσας»
15.  
Χορήγηση παράτασης του έργου «Εκσυγχρονισμός –Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Διανομής»
16.  
Χορήγηση 2ης παράτασης στο έργο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη νεροποντή της 28ης & 29ης Νοεμβρίου 2018 και στις 21 έως 28 Ιανουαρίου 2019 των ΕΠΑΛ Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου λόγω του κατ΄ επείγοντος»
17.  
Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ – Δ.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
18.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινή-Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Οδού από Άγιο Στέφανο έως Δ.Ε. Μανταμάδου»
19.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: « Εργασίες Άρσης Επικινδυνότητας Τοιχίων Αντιστήριξης Δημοτικών και Αγροτικών Οδών Κοινόχρηστου χαρακτήρα Ν.Α. Λέσβου»
20.  
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων της πόλης της Μυτιλήνης της Δ.Ε Μυτιλήνης»
21.  
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινή Παραλαβής του έργου με τίτλο:     «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Γήπεδο 5*5 του Μιχαλέλειου Δημοτικού Σταδίου Πλωμαρίου»
22.  
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-17 σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λέσβου»
23.  
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας Μυτιλήνης»
24.  
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής-Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Φθορών Πλακοστρώσεων Οικισμών και Πόλεων ΝΑ Λέσβου»
25.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Προσωρινή  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη σεισμική δόνηση της 12ης Ιουνίου 2017 και άρση επικινδυνότητας στο αρδευτικό δίκτυο Βασιλικών»
26.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στη Δ.Ε Ερεσού Αντίσσης για την άρση της επικινδυνότητας λόγω του κατ΄ επείγοντος»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
27.  
Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020
28.  
Αποδοχή πίστωσης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ, ποσού 2.996.250,00 ευρώ, ως καταβολή Δημοτικών Τελών του άρθρου 195 ν.4662/2020 (Ενιαίο Τέλος έτους 2019)
29.  
Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
30.  
Έγκριση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
31.  
Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
32.  
Έγκριση 11ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
33.  
Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
34.  
Έγκριση 13ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
35.  
Έγκριση 14ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣΟΥ
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. ΑΝΕΜΟΣ
36.  
Αγορά  οικοπέδου ιδιοκτησίας  Θεοδώρας  Παπαϊωάννου, για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος φορτοεκφόρτωσης και στάθμευσης ΑΜΕΑ