Κοντά στα 2εκ ευρώ οι προτάσεις του δήμου Δυτικής Λέσβου στο «Φιλόδημος» για αγορά μηχανημάτων


Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ολοκλήρωσε τη σχετική μελέτη και κατέθεσε τα τεχνικά δελτία για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και απορριμματοφόρα από ειδικό πρόγραμμα για τους νεοσύστατους δήμους που τρέχει μέσω του «Φιλόδημου».

Η πρόταση του Δήμου Δυτικής Λέσβου με ενδεικτικό προϋπολογισμό περί τα 2 εκ. ευρώ, είναι η εξής:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1
1
Απορριμματοφόρο τύπου "μύλος" χωρητικότητας 8m3
4
   115,000.00 €
460,000.00 €
2
Απορριμματοφόρο τύπου "πρέσα" χωρητικότητας 10m3, με σύστημα πλύσης κάδων
1
   155,000.00 €
155,000.00 €
3
Φορτηγό ανατρεπόμενο με μηχανισμό ανύψωσης κάδων, χωρητικότητας  έως 2,5 κυβ μέτρων
1
     35,000.00 €
35,000.00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1
650,000.00 €

ΤΜΗΜΑ 2
4
Ημιφορτηγό διπλοκάμπινο 4Χ4, με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού
2
     45,450.00 €
90,900.00 €
5
Ημιφορτηγό διπλοκάμπινο 4Χ4
5
     27,500.00 €
137,500.00 €
6
Όχημα επιβατικό μεταφοράς προσωπικού
1
     15,000.00 €
15,000.00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2
243,400.00 €

ΤΜΗΜΑ 3
7
Τρακτέρ με σπαστήρα 180cm, με ικανότητα εργασίας μέχρι 40cm βάθος και τηλεσκοπικό θαμνοκοπτικό
1
   225,000.00 €
225,000.00 €
8
Τρακτέρ με σπαστήρα 220cm, με ικανότητα εργασίας μέχρι 50cm βάθος
1
   345,000.00 €
345,000.00 €
9
Μικρός φορτωτής, ερπυστριοφόρος με παρελκόμενα : παρασκευαστή μπετού, πηρούνι ανύψωσης & καθαριστή παραλιών
1
     99,000.00 €
99,000.00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3
669,000.00 €

ΤΜΗΜΑ 4
10
Φορητό πρατήριο με αντλία πετρελαίου και δεξαμενή 10m3, για την τροφοδοσία των οχημάτων
1
     18,500.00 €
18,500.00 €
11
Φορητό πρατήριο με αντλία πετρελαίου και δεξαμενή 7m3, για την τροφοδοσία των οχημάτων
2
     16,000.00 €
32,000.00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4
50,500.00 €
ΣΥΝΟΛΟ
1,612,900.00 €
ΦΠΑ 24%
387,096.00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1,999,996.00 €