Χωρίς νερό αύριο για 11..!! ώρες 13 περιοχές της Μυτιλήνης- Σε λειτουργία τμήμα του νέου δικτύου ύδρευσης


από ώρα 07:00 έως 18:00

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι την Τετάρτη 29/04/2020 από ώρα 07:00 έως 18:00 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Λαγκάδα, Λαζαρέτο, Βουναράκι, Πυργέλια, Καλλιθέα, Χρυσομαλλούσα, Κάτω Χάλικας, Άνω Χάλικας, περιοχή Γηπέδου, Κουμκό, Ακλειδιού, Ακρωτήρι και Ταξιάρχες προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία τμήμα του νέου δικτύου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης».

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 22510 24444.

Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης.