Μονο με e-mail η εξυπηρέτηση στην Εφορία Μυτιλήνης


Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου η συναλλαγή με τους φορολογούμενους γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση τυχόν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και άλλα θα αποστέλλονται στον φορολογούμενο αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail)  και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, θα οριστεί συνάντηση, εάν κρίνεται απαραίτητη η φυσική παρουσία.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης είναι:

doy.mytilinis@aade.gr 
doy_mitilinis@2548.syzefxis.gov.gr  syzefxis@2548.syzefxis.gov.gr

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 22513 53100
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 22513 53100
ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 22513 53139 και 22513 53142
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 22513 53126
ΦΠΑ 22513 53146
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 22513 53111
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22513 53134
ΜΗΤΡΩΟ 22513 53102
ΕΣΟΔΑ 22513 53121
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 22513 53171
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 22513 53112
ΚΩΔΙΚΑΣ 22513 53106