Μυτιλήνη: Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των Άμισθων Υποθηκοφυλακείων και Μεταβατικών Κτηματολογικών Γραφείων


από σήμερα 20-3-2020 μέχρι και 2-4-2020

Κατόπιν έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης αναστέλλεται προσωρινά από σήμερα 20-3-2020 μέχρι και 2-4-2020  η λειτουργία όλων των Άμισθων Υποθηκοφυλακείων και Μεταβατικών Κτηματολογικών Γραφείων.

Η Υποθηκοφύλακας - Προϊσταμένη ΚΓ Μυτιλήνης 
Αναστασία Σουρβίνου - Κορδώνη