Αναστέλλεται η ισχύς όλων των αποφάσεων παραχώρησης σχολικών χώρων του Δήμου Μυτιλήνης


Αναστολή ισχύος παραχώρησης σχολικών χώρων

Μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας για την αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και τον περιορισμό των συναθροίσεων, σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η ισχύς όλων των αποφάσεων παραχώρησης -μέχρι νεοτέρας- που έχουν εκδοθεί από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μυτιλήνης για πραγματοποίηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων σε όλα τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μυτιλήνης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ