Στάση εργασίας στους εργαζομένους του ΟΤΑ Ν. Λέσβου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020-ΑΠΟ ΤΙΣ 13.00 Π.Μ. ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ Μ.Μ.
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

            Το διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει στην Πανελλαδική στάση εργασίας που προκηρύσσει η ΠΟΕ-ΟΤΑ για την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 ημέρα ψήφισης του Νομοσχέδιου του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τους εργαζομένους στους Δήμους από τις 13.00 Μ.Μ εώς τέλος ωραρίου Μ.Μ.
            Το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο, «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση Ζητημάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες Διατάξεις», που συντάχθηκε και προωθήθηκε στη Βουλή για ψήφιση, αιφνιδιαστικά και χωρίς τον παραμικρό διάλογο ή έστω και της κατ’ επίφαση διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Δημόσιο γενικότερα, περιλαμβάνει σωρεία δυσμενών διατάξεων για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

            Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει εκφράσει την αντίθεση της στο Νομοσχέδιο και έχει ζητήσει την απόσυρση συγκεκριμένων άρθρων, καθώς, πέραν των άλλων, η κυβέρνηση εκχωρεί αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού σε ιδιώτες (Τεχνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δόμησης) άμεσα ή έμμεσα, απαξιώνει συντονισμένα και με σχέδιο τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εργαζομένων και την θεσμική εκπροσώπησή τους, εισάγει πρωτοφανής προβλέψεις στις κρίσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της Διοικητικής Ιεραρχίας ενώ αυξάνει σε επτά (7) τα χρόνια για μετάταξη, απόσπαση ή άλλη μετακίνηση των υπαλλήλων των Ανταποδοτικών Υπηρεσιών που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/2019, όπως και των υπαλλήλων της προκήρυξης 3Κ.

Δεν λύνει δε, κανένα από τα χρόνια προβλήματα των εργαζομένων ή του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει θέσει στην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ & ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Αντιμετώπιση των προβλημάτων τόσο για τους εργαζομένους όσο και για την λειτουργία των «Καλλικρατικών» Δήμων που πρόεκυψαν από την διάσπασή τους (Δήμος Κέρκυρας, Βελβεντού Κοζάνης, Λέσβου, Σάμου).

Καμιά Ιδιωτικοποίηση, άμεση ή έμμεση, υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση των τεραστίων ελλείψεων που παρατηρούνται σε υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.

Αξιολόγηση εργαζομένων με στόχο την αναβάθμιση του ρόλου τους και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

Κρίσεις Προϊσταμένων που θα λαμβάνουν υπόψη τόσο τα αντικειμενικά κριτήρια όσο και την διοικητική εμπειρία των εργαζομένων και όχι μέσω «ελεγχόμενων» συνεντεύξεων.

Απόσυρση της διάταξης για την επταετή παραμονή των εργαζομένων των Ανταποδοτικών Υπηρεσιών που προσλήφθηκαν μέσω της Προκήρυξης 3Κ.

Διάταξη παραμονής στην εργασία των εργαζομένων της Προκήρυξης 3Κ/2018 οι οποίοι απολύθηκαν μετά την έκδοση των αναμορφωμένων πινάκων διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π.
Καμία περικοπή στο Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας που εκκρεμεί για την τακτοποίηση των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Τακτοποίηση των εργαζόμενων που απασχολούνται στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων μέσω Ε.Σ.Π.Α. για πολλά χρόνια.

Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζόμενων.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ..


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΛΕΣΒΟΥ