Αυτά είναι τα τηλέφωνα και οι υπεύθυνοι για τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στην Λέσβο


Ο Σύνδεσμος – Ν.Π.Δ.Δ. «κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» στην προσπάθεια αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορoνοϊού αναφορικά με τις ευπαθείς ομάδες , ανακοινώνει ότι :

Για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας :

Οι δημότες Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης – Θερμής μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 22510 40640 με την κ. Κασάπη Χρυστάλα .
Οι δημότες των Δημοτικών Ενοτήτων Αγιάσου , Γέρας , Ευεργέτουλα , Πλωμαρίου στο τηλ. 22520 32320 με τον κ.Αράμβογλου Γεώργιο .
Οι δημότες του Δήμου Δυτικής Λέσβου στα τηλ. 22533 50510 και 22533 50502 με την κ.Καρμίρη Ελευθερία .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και από 8.00 – 13.00