Επιμελητήριο Λέσβου: «Αυτά είναι τα Μέτρα Στήριξης Επιχειρήσεων που θέλουμε λόγω του κοροναιου»


Επιστολή από την Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λέσβου

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λέσβου μετά τις σοβαρότατες εξελίξεις στο ζήτημα της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο, απέστειλε επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και Τουρισμού, με την οποία ζητούνται δημοσιονομικά, φορολογικά και λοιπά μέτρα στήριξης για τις περιοχές ευθύνης του Επιμελητηρίου Λέσβου, τα νησιά Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου.

Κατά την επιστολή, τα μέτρα που ζητούνται είναι τα ακόλουθα:

Αναστολή καταβολών που αφορούν Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Δόσεις ληξιπρόθεσμων χρεών, Δόσεις οφειλών προς το Δημόσιο, Εισφορές και Δόσεις ρυθμίσεων προς ΕΦΚΑ, έτσι ώστε να μην παρουσιαστεί η ανάγκη επαναρρύθμισης των δόσεων, και οι επαγγελματίες να  παραμείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Το μέτρο αυτό να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται έως ότου η τοπική οικονομία  και αγορά επανέλθει στην κανονικότητα.

Εξαίρεση καταβολής ΕΝΦΙΑ των επαγγελματικών και επιχειρηματικών ακινήτων των νησιών μας για το τρέχον έτος.

Άμεση ακύρωση όλων των πράξεων κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών έτσι ώστε οι επαγγελματίες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρήματα που ήταν δεσμευμένα για την κάλυψη των τρεχόντων εξόδων τους.

Αναστολή όλων των πλειστηριασμών για τις επιχειρήσεις.

Αναστολή καταβολών δημοτικών φόρων και τελών για τις επιχειρήσεις.

Αναστολή καταβολής υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες σχετικών με δανειακές συμβάσεις, επαγγελματιών και επιχειρήσεων της Λέσβου, της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου.

Χορήγηση βοηθήματος από την κυβέρνηση, προς τους επαγγελματίες, το οποίο θα είναι ανάλογο με τον κύκλο εργασιών και τον τζίρο και το οποίο θα πρέπει να είναι ακατάσχετο και να μην συμψηφίζεται με άλλες οφειλές. Το μέτρο αυτό να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται έως ότου η τοπική οικονομία  και αγορά επανέλθει στην κανονικότητα.

Τα παραπάνω μέτρα αποτελούν μια πρώτη δέσμη μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, που θα πρέπει να θεσπίσει η κυβέρνηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα απαιτηθούν και επιπλέον  μέτρα ανάλογα με τις εξελίξεις.