Ο Δήμος δυτικής Λέσβου δείχνει τον δρόμο


Γράφει ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δυτικής Λέσβου Άρης Ελευθερίου

Γίνεται πλέον φανερό ότι στο άμεσο μέλλον, θα υπάρχουν όλο και περρισότερες έκτακτες συνθήκες στο νησί, λόγω του διογκούμενου θέματος του μεταναστευτικού, που θα απαιτούν τη λήψη συντονισμένων αποφάσεων τών δυο δήμων και της της περιφέρειας προς αντιμετώπισή των, όπως π.χ της αποστολής ΜΑΤ, της αντιμετώπισης αυξημένων ροών,ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων που πολλοί τα βλέπουν να έρχονται αλλά δεν τα ακουμπάνε.

Είναι λοιπόν σκόπιμο, αλλά και αναγκαίο, να υπάρξει συμφωνία για την δημιουργία ενός τέτοιου ευέλικτου συντονιστικού οργάνου, που θα αποτελείται από τον περιφερειάρχη,τους δύο δημάρχους και από ελάχιστους στενούς συνεργάτες που εκείνοι θά επιλέξουν, για την αντιμετώπιση αυτών των συνθηκών και την δημιουργία συναντίληψης της τοπικής και περιφερειακής αρχής.

 Έτσι θεωρώ, ότι και πιό σωστά και οργανωμένα θα αντιμετωπίζονται τα θέματα και δεν θα υπάρχουν αποφάσεις αντικρουόμενες και αληλλοαναιρούμενες, και κυρίως θα εκλείψει η υφέρπουσα φήμη της αδυναμίας συνεννόησης των τοπικών αρχών.

Η προσπάθεια αυτή έγινε πρό 10ημέρου από τον Δήμαρχο της Δυτικής Λέσβου, πλην όμως δεν προχώρησε.

Τα προβλήματα είναι κοινά, το νησί είναι ένα, οι πολίτες είναι ενωμένοι και θέλουν να μείνουν ενωμένοι.

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και ο Δήμαρχος Άκης Βέρρος δείχνει το σωστό δρόμο. Ας τον ακολουθήσουν όλοι.

Άρης Ελευθερίου
Γενικός Γραμματέας Δήμου Δυτικής Λέσβου