Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης’ «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης άνεργων ναυτικών»


‘’Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης άνεργων ναυτικών για τις εορτές Πάσχα 2020, λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του Κορωνοιου’’

To Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την αριθμ πρωτ: 2841/20-03-2020 απόφαση Οίκου Ναύτου/Γραφείου Προέδρου ενημερωθήκαμε για τα κάτωθι:

Α) Την χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανέργων ναυτικών λόγω εορτών του Πάσχα 2020 στους ναυτικούς, οι οποίοι ήταν δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης λόγω των εορτών Χριστουγέννων 2019.

Β) Την χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανέργων ναυτικών λόγω των εορτών του Πάσχα 2020 στους ναυτικούς οι οποίοι επιδοτήθηκαν με τακτική ανεργία από την 01-04-2019 έως και την 19-03-2020 τουλάχιστον για τέσσερις (04) μήνες (120 ημέρες).

Με το πέρας της καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανέργων ναυτικών λόγω των εορτών Πάσχα θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ορθότητας των προϋποθέσεων χορήγησης αυτής στις δύο προαναφερόμενες (Α) και (Β) κατηγορίες και όπου διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις καταβολής αυτής θα αναζητηθεί η επιστροφή των ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Όσοι ναυτικοί έλαβαν έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω εορτών Χριστουγέννων 2019 και όσοι έχουν επιδοτηθεί με τετράμηνη τακτική ανεργία από την 01-04-2019 έως και την 19-03-2020 αλλά δεν εμπίπτουν σήμερα στις προυποθέσεις για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση εορτών Πάσχα 2020, να το γνωρίσουν αυτό με απλή Υπεύθυνη δήλωση στην Υπηρεσία μας ή αποστέλλοντας την μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : doro@oikosnautou.gr ή μέσω fax στα 210-4296925 & 210-4296241 καθώς και στο Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης τηλ και fax :22510-22273 μέχρι και την 06-04-2020 για να μην υποστούν τις εκ του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις.

Για τους ναυτικούς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις δύο παραπάνω κατηγορίες και είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με την αριθμ: 2242.10.1.1/16055/20 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 790Β/11-03-20) θα ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Οίκου Ναύτου (www.oikosnautou.gr) για τον τρόπο κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.