Αναστέλλεται πλήρως η εξυπηρέτηση του κοινού στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου σας ενημερώνει ότι αναστέλλεται πλήρως, λόγω της προστασίας όλων μας από την πρωτοφανή συγκυρία και σε εφαρμογή της Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: ΨΗΗΠ4653Π4-Υ1Ζ), των εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και των οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η εξυπηρέτηση του κοινού από 26-03-2020 μέχρι 10-04-2020 με αυτοπρόσωπη παρουσία στις δομές της Υπηρεσίας.

Το εν λόγω μέτρο ισχύει για όλο το Ελληνικό Δημόσιο.

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο σύνολό τους και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου εν προκειμένω θα εξυπηρετούν το κοινό μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν ραντεβού, το οποίο πιστοποιείται με e-mail ή επιστολή μας προς τον πολίτη που έχει αιτηθεί και εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού εξ’ αποστάσεως.
Οι πολίτες θα μπορούν να αποστέλλουν το αίτημά τους μέσω ταχυδρομείου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όχι με ταχυμεταφορές, κλητήρα ή άλλο άτομο. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) της Υπηρεσίας μας είναι: efales@culture.gr. Τα προς πρωτοκόλληση αιτήματα θα πρέπει να έχουν μικρό αριθμό σελίδων (τουλάχιστον 5).

Τα στοιχεία που θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά θα πρέπει να έχουν υποστεί σάρωση (σκανάρισμα), κατά προτίμηση έγχρωμη και με ανάλυση τουλάχιστον 200dpi και σε μορφή pdf.

Το συνολικό μέγεθος αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να μην υπερβαίνει τα 10MB.

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα θα αποστέλλεται στο e-mail τους ο αρ. πρωτοκόλλου που πήρε το έγγραφό τους.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης,  έχει ήδη ενημερώσει τους Τοπικούς Φορείς με σχετικό έγγραφό της (αριθμ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/140161/95531/2251/20-03-2020).
Για οιαδήποτε μεταβολή ή παράταση των επιβαλλόμενων μέτρων θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση.