Ψήφισμα των εργαζομένων του ΚΥΤ Μοριας για το θάνατο του Ιωάννη Μπαλπακάκη


ΨΗΦΙΣΜΑ

Ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του κ. Ιωάννη Μπαλπακάκη, η Περιφερειακή Επιτροπή μονίμων υπαλλήλων της ΥΠ.Υ.Τ.  και  η Περιφερειακή Επιτροπή Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου,συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση  την 31η  του μηνός  Μαρτίου 2020,ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00το πρωί και αφού έλαβαν υπόψη τους:

Την ιδιότητά του  εκλιπόντος ως Διοικητή του Κ.Υ.Τ. Λέσβου,που επί μακρόν. προσέφερε άοκνα και με εξαιρετικό ζήλο τις υπηρεσίες του.

Το γεγονός ότι με την καθοριστική σεβαστή παρουσία του τίμησε την Ελληνική Πολιτεία που του εμπιστεύθηκε να είναι επικεφαλής σε ένα τόσο δύσκολο έργο.

Την καθ’ ολοκληρία εξαιρετική συνεργασία με το σύνολο των υπαλλήλων.

Αποφάσισε

Να εκφράσει τη βαθιά θλίψη για την απώλεια του εκλιπόντος.
Να διατυπώσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια του προς την οικογένεια του.
Να γίνει δωρεά ποσού στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Λέσβου, αντί στεφάνων.
Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια τουεκλιπόντος. 


Για την Περιφερειακή Επιτροπή Μονίμων Υπαλλήλων ΥΠΥΤ
Ο Πρόεδρος

Ντάβας Βασίλειος
Για την Περιφερειακή Επιτροπή Σ.Ο.Χ Υπαλλήλων ΥΠΥΤ


Χατζησταύρου Γεώργιος