Βεβαιώσεις για τους πωλητές σε υπαίθριες αγορές της Μυτιλήνης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 άρθρο 38 παρ. 3 οι πωλητές – κάτοικοι του Δήμου Μυτιλήνης, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις υπαίθριες αγορές όλης της χώρας (Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές) πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας των πωλητών.

Κατόπιν τούτου, καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση από 9 έως 13/3 στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυτιλήνης, επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το ΤΑΧΙS
2. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή
3. Πιστοποιητικό υγείας, όπου αυτό απαιτείται
4. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση
5. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση
6.Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου
7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυτιλήνης στη Μυτιλήνη (Ελ. Βενιζέλου 13-17 1ος όροφος) και στο τηλ. 2251350605 ή στα αρμόδια γραφεία στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες