Ξεκινάνε οι εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Καραντώνη Μυτιλήνης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 54/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: 6ΠΤΣ46ΜΓΘΓ-ΤΩΓ), την Τρίτη 17/03/2020 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Καραντώνη (από διασταύρωση με Αγίου Θεράποντος έως διασταύρωση με Ανδρομέδας).

Η διάρκεια των εργασιών στην οδό, εκτιμάται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Η παράκαμψη της οδού για την προσωρινή διέλευση των οχημάτων,  και για όσο διάστημα θα παραμείνει κλειστή, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω των παρακείμενων οδών Χαριλάου Τρικούπη - Αγίου Θεράποντος.

O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό.