Αποστρατεύεται ο διοικητής της 98 ΑΔΤΕ ο Υποστράτηγος Χρήστος Πουλιανίτης


Μέσα σε ένα χρόνο από την ανάληψη της διοίκησης της 98 ΑΔΤΕ, σε μία χρονική στιγμή που το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι προσανατολισμένο στην αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής

Αποστρατεύεται ο διοικητής της 98 ΑΔΤΕ ο Υποστράτηγος Χρήστος Πουλιανίτης ως ευδοκίμως τερματίσαντας τη σταδιοδρομία του

Προσωρινός διοικητής ορίσθηκε ο Ταξίαρχος της 98 ΑΔΤΕ Πραξιτέλης Γκούνης

Σε μία χρονική στιγμή που το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι προσανατολισμένο στην αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής, ελήφθη η αμφιλεγόμενη απόφαση να ξεκινήσουν οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των ανωτάτων αξιωματικών του Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

Μετά από συνεδρίαση του ΣΑΓΕ που συνήλθε νωρίς το πρωί υπό την προεδρία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου με τη συμμετοχή των Αρχηγών ΓΕΑ Αντιπτεράρχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη, ΓΕΣ Αντιστρατήγου Χαράλαμπου Λαλούση και ΓΕΝ Αντιναυάρχου Στυλιανού Πετράκη ΠΝ, αποφασίστηκαν τα εξής: 

Το ΣΑΓΕ κατά την 6η Συνεδρίασή του, της Δευτέρας 09 Μαρτίου 2020, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Στρατό Ξηράς
     α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

         (1) Υποστράτηγο (ΠΖ) Δεμέστιχα Πέτρο
         (2) Υποστράτηγο (ΜΧ) Λύκο Ευάγγελο
         (3) Υποστράτηγο (ΠΖ) Κούκκο Δημήτριο
         (4) Υποστράτηγο (ΤΘ) Ρώσση Σπύρο-Γεράσιμο
         (5) Υποστράτηγο (ΠΖ) Ιλαρίδη Άγγελο
         (6) Υποστράτηγο (ΜΧ) Κακαβά Λεωνίδα
         (7) Υποστράτηγο (ΠΖ) Φλάρη Νικόλαο

     β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:
         (1) Υποστράτηγο (ΜΧ) Λάλο Νικόλαο
         (2) Υποστράτηγο (ΠΒ) Βιτετζάκη Δημοσθένη
         (3) Υποστράτηγο (ΔΒ) Περβολαράκη Απόστολο
         (4) Υποστράτηγο (ΠΒ) Πουλιανίτη Χρήστο
         (5) Υποστράτηγο (ΠΖ) Σουρβά Ιωάννη