Κλάδεμα και ψεκασμός στα πεύκα του παλαιού Μουσείου Μυτιλήνης- Διακοπή κυκλοφορίας στην 8ης Νοεμβρίου


διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό 8ης Νοεμβρίου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 6/2020 από 18-03-2020 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 22-03-2020 ημέρα Κυριακή και κατά τις ώρες από 07.00 έως 15.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό 8ης Νοεμβρίου, από την συμβολή της με την οδό Αργ. Εφταλιώτη έως και την συμβολή της με την οδό Σκρά στη Μυτιλήνη, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης έκτακτων εργασιών κλαδονομής και ψεκασμού πεύκων στο παλαιό Μουσείο Μυτιλήνης, από συνεργείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας στην προαναφερόμενη οδό, θα ισχύσουν οι απαραίτητες -κατά περίπτωση- προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.