Τότε , 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821- Τώρα , 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020


Γράφει ο **Χριστόφορος Δημ. Τσιργιάννης

Ημέρα με συμβολισμούς ….

Ποταμοί αίματος και δακρύων κύλησαν απ’ τη γενιά του ‘21
για να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό και να αναπνεύσουν οι ραγιάδες τον αέρα της ελευθερίας .

Τα 400 χρόνια οθωμανικής σκλαβιάς δεν μας εξαφάνισαν εθνολογικά , αποδεικνύοντας ότι κάθε είδους αγώνας δικαιώνεται όταν υπάρχει Πίστη ,Ψυχή και Λογική .

Τώρα , 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Η Τουρκία με τα καμώματά της , σε Συρία , Λιβύη , Κύπρο , Έβρο , στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου αλλά και η φαντασίωσή της για αναβίωση της οθωμανικής αυτοκρατορίας καθιστούν οριστικά τα σύνορα της Ελλάδας ως τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε .

Το όραμα των ιδρυτών , μετά την λήξη του Β΄ παγκοσμίου πολέμου , για μία ενωμένη Ευρώπη πρέπει να καθοδηγεί τους σημερινούς ευρωπαίους ηγέτες για την ομοσπονδιοποίησή της .

Χριστόφορος Δημ. Τσιργιάννης
εξ Ακρασίου Πλωμαρίου Λέσβου
25/03/2020

ΦΩΤΟ :
Ο τάφος του Αρχιστράτηγου της Επανάστασης του ’21