Παρουσιάζονται οι Νεοσύλλεκτοι οπλίτες της 2020 Β΄ ΕΣΣΟ- Ενημέρωση από την 98 ΑΔΤΕ


τη Δευτέρα 20 09 Μαρτίου 2020

Η 98 ΑΔΤΕ ΜΕΡΑΡΧΙΑ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ», σας γνωρίζει ότι ενόψει της ε-πικείμενης κατάταξης Νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2020 Β΄ ΕΣΣΟ από τη ν. ΛΕΣΒΟ, τη Δευτέρα 09 Μαρτίου 2020 στο Στρατόπεδο «ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΜΑ-ΚΡΗ ΜΙΧΑΗΛ» (Βρουλίδια Κράτηγου Μυτιλήνης), η προσέλευσή τους στο ανωτέρω Στρατόπεδο τις πρώτες πρωϊνές ώρες από 08:00 έως 11:00 θα συμβάλει στην αποφυγή άσκοπων καθυστερήσεων και στην ομαλή και έγκαιρη διαδικασία κατάταξής τους.