Λέσβος: «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2020-2021»


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ενημερώνει τους αμπελουργούς της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2020-2021.

 Δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί που τα αμπελοτεμάχια τους είναι καταχωρημένα στο αμπελουργικό μητρώο, είναι σε καλή γεωργική κατάσταση (καλλιεργημένα) και έχουν υποβάλει δηλώσεις συγκομιδής τουλάχιστον τα δύο τελευταία έτη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μέτρα:

α} της εκρίζωσης και αναφύτευσης
β} του επανεμβολιασμού (για την ποικιλιακή μετατροπή του αμπελώνα) και
γ} της βελτίωσης ορισμένων τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση και κατασκευή αναβαθμίδων)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως και τις 25 Μαΐου 2020 στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής και στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής και στο τηλέφωνο 22530-22565.