12 κιλά χταπόδια και 553 ολοθουρια στο λιμανάκι της Παναγιουδας από ερασιτέχνη αλιέα


Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον λιμένα “ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ” και στον κόλπο Καλλονής από στελέχη του Γραφείου Αλιείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον λιμένα “ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ” και στον κόλπο Καλλονής από στελέχη του Γραφείου Αλιείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης εντοπίστηκε αλιέας, με ερασιτεχνικό αλιευτικό σκάφος, ο οποίος είχε αλιεύσει δώδεκα κιλά (12kg) χταπόδια, αντί του προβλεπόμενου ορίου των πέντε κιλών. Επιπλέον, εντοπίστηκε ερασιτέχνης αλιέας να έχει αλιεύσει με ελεύθερη κατάδυση πεντακόσια πενήντα τρία (553) ολοθούρια, των οποίων η ερασιτεχνική αλιεία απαγορεύεται.Από τα ανωτέρω αλιεύματα,τα χταπόδια κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν σε ευαγές ίδρυμα, ενώ τα ολοθούρια κατασχέθηκαν και απελευθερώθηκαν στη θάλασσα.