Η Υπηρεσία ERMIS-F εκπαιδεύει και ενημερώνει το Δήμο Δυτικής Λέσβου


Παρουσίαση – Επίδειξη του Έργου «Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – Πλημμύρες (ERMIS – F)» και συζήτηση με στελέχη του Δήμου Δυτικής Λέσβου και του Πυροσβεστικού Σώματος Καλλονής, και το στέλεχος της Δ/νσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου (ΔΥΒΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αναφορικά με τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου, διοργανώθηκε από τη Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου και πραγματοποιήθηκε στις 14/02/2020 στην Καλλονή.

Στη δράση συμμετείχαν 5 στελέχη από το Δήμο Δυτικής Λέσβου, 2 στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος Καλλονής και στέλεχος της ΔΥΒΑ.

Η ΔΥΒΑ είναι ένας από τους εταίρους υλοποίησης του ERMIS-F ο οποίος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εστιάζει στην εφαρμογή της Υπηρεσίας ERMIS-F στην πιλοτική περιοχή της Καλλονής.

Η συζήτηση με το Δήμο Δυτικής Λέσβου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλλονής αποτελεί μια από τις εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιεί η ΔΥΒΑ στο πλαίσιο της Πράξης ERMIS-F έως τον Ιούνιο 2020, με στόχο την ενημέρωση φορέων της Λέσβου για τους στόχους της Πράξης, την αποτύπωση αναγκών που καλύπτει η Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων ERMIS-F στην Κύπρο, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα που αφορούν την πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση των ζημιών των πλημμυρών.

Κατά την εκπαίδευση οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν και να «παίξουν» on-line με την τρέχουσα έκδοση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας ERMIS-F. Παράλληλα, έγινε παρουσίαση - επίδειξη, δίνοντας έμφαση στους Πλημμυρικούς χάρτες της Λέσβου, τη Βάση Γνώσης (παραδείγματα εφαρμογών και μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας που ταιριάζουν στη χώρα μας και ειδικότερα στη Λέσβο), την εφαρμογή του Πληθοπορισμού και το Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Έγινε εκτενής συζήτηση για τις ανωτέρω εφαρμογές της υπηρεσίας, και ιδιαίτερα για τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο νησί της Λέσβου με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς και για θέματα που σχετίζονται με τη σημασία της κλιματικής αλλαγής και το ρόλο της φυσικής βλάστησης στην αποτροπή των πλημμυρών.

Το ERMIS-F υλοποιείται από το Ινστιτούτο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πολυτεχνείο Κρήτης, τη Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το Δήμο Χανίων και το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού – Αμαθούντος.

Η Πράξη ERMIS-F χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A (2014-2020), Διασυνοριακή Συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου.