Άμεση παράταση του κτηματολογίου στην Λέσβο ζητά το Π.Τ. ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ


Επιστολή στον υπουργό περιβάλλοντος

«ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το περιφερειακό τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ευρισκόμενο σε συνεχή επαφή με τους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται στο ΒΑ και γνωρίζοντας τις τοπικές συνθήκες αναφέρει τα εξής:

Ο χρόνος που δόθηκε στους κατέχοντες ακίνητη ιδιοκτησία στα νησιά του ΒΑ, για τη συλλογή των αιτήσεων των δικαιωμάτων, ήταν λιγοστός, μη επαρκής και άδικος σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια. Η εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών από πλευράς του αρμόδιου υπουργείου, της ελληνικό κτηματολόγιο και των αναδόχων, υπήρξε ισχνή έως ανύπαρκτη. Δεν υπήρξε ως όφειλε διαρκής και δυναμική παρουσία των αρμόδιων φορέων στα μεγάλα κέντρα των νησιών πριν, κατά το ξεκίνημα και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Τα γραφεία εξυπηρέτησης από πλευράς των αναδόχων είναι πολύ λίγα σε σχέση με τον πληθυσμό, τη διασπορά του στα νησιά και το πλήθος των δικαιωμάτων.

Οι δικαιολογίες μπορεί να είναι πολλές, το αποτέλεσμα είναι όμως ένα: ταλαιπωρία για τους πολίτες.

Για παράδειγμα στη Λέσβο υπάρχει μόνο ένα γραφείο εξυπηρέτησης στην Καλλονή, το οποίο εξυπηρετεί όλο το νησί (Σίγρι, Ερεσό, Άντισσα, Πλωμάρι, Χίδηρα, Μόλυβο, Συκαμινέα και άλλα δυσπρόσιτα μέρη του νησιού )! Δεν εφαρμόστηκε ούτε η απλή σκέψη του ενός γραφείου ανά Δήμο (Μυτιλήνης/Δυτικής Λέσβου). Τα παραπάνω έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτά που μας διαβεβαίωναν δημόσια οι αρμόδιοι για γραφείο και στη Μυτιλήνη, καθώς και δυο κινητά γραφεία που θα εξυπηρετούσαν τα μακρινά χωριά και περιοχές της Λέσβου. Μάλιστα τα υφιστάμενα γραφεία φαίνεται να είναι υποστελεχομένα (έως και 2 μήνες καθυστέρηση σε περιόδους αυξημένου φόρτου έως να ελέγξουν τις αιτήσεις και να εκδώσουν τα αντίστοιχα παράβολα πληρωμής!!) και να μην στελεχώνουν επαρκώς και μονίμως τα γραφεία τους με τις αρμόδιες ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών (για ολόκληρο το νησί της Λέσβου φαίνεται να υπάρχει στο γραφείο του αναδόχου μόνο ένας αρμόδιος επιστήμονας διπλωματούχος αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός ή πολιτικός μηχανικός!!!!).

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η απίστευτη καθημερινή ταλαιπωρία των νησιωτών, άσκοπες μετακινήσεις και χαμένες εργατοώρες των πολιτών, εκνευρισμός και επιβάρυνση με περιττά έξοδα.

Από την άλλη πλευρά πρέπει να τονιστεί ότι και οι λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, στις οποίες οι πολίτες πρέπει να απευθυνθούν προκειμένου να λάβουν απαραίτητα έγγραφα τα οποία θα επισυνάψουν στις αιτήσεις τους στο κτηματολόγιο, είναι υποστελεχωμένες και ανέτοιμες να δεχθούν το βάρος του μεγάλου αυτού έργου.

Για παράδειγμα το δημοτολόγιο Μυτιλήνης το τελευταίο διάστημα είχε άνω των 500 κατατεθειμένων αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών, με μέγιστη παραγωγικότητα μόλις 6 πιστοποιητικών/ημέρα!! Τα υποθηκοφυλακεία λειτουργούν από την έναρξη της συλλογής δηλώσεων στα μέγιστα και πάνω από τις δυνατότητές τους.

Στα παραπάνω προστίθεται και η πικρή εμπειρία της προβληματικής κτηματογράφισης στη Μυτιλήνη και στη Γέρα, της οποίας δυστυχώς ορισμένα μεγάλα σφάλματα βλέπουμε να επαναλαμβάνονται και στη νέα κτηματογράφιση του υπόλοιπου νησιού. Αναφέρουμε μόνο το παράδειγμα της κατάθεσης χαρτών ή σημείων εντοπισμού, αντί εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων που έχουν συνταχθεί από το νόμο αρμόδιους διπλωματούχους αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς ή πολιτικούς μηχανικούς, τα οποία γίνονται δεκτά κατά τη διαδικασία κτηματογράφισης, ενώ στο μέλλον είναι βέβαιο με μαθηματική ακρίβεια ότι θα δημιουργήσουν «βροχή» προβλημάτων και ενστάσεων, αφού περιέχουν αποκλίσεις πολλών μέτρων και προφανώς βρίσκονται εκτός οποιασδήποτε προδιαγραφής αποτύπωσης. Θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε την παραπάνω κατάσταση με την φανταστική περίπτωση που η πολιτεία θα δεχόταν ακτινογραφίες και γνωματεύσεις/διαγνώσεις για ασθενείς, από τον οποιονδήποτε είχε προμηθευτεί και έχει στην κατοχή του ακτινολογικό μηχάνημα!!!

Διαπιστώνουμε συνεπώς ότι την μέτρια οργάνωση ενός μεγάλου έργου από την ελληνική πολιτεία, καθώς και την μη πλήρη ετοιμότητα όλων των παραγόντων που συμβάλουν στην περαίωσή της, έρχεται η ίδια η πολιτεία να την «καλύψει» ανακοινώνοντας και φοβίζοντας συνεχώς με χρηματικά πρόστιμα τους «καθυστερημένους» και «ασυνεπείς» κατ’ αυτήν πολίτες. Αγνοώντας ότι ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται πολλοί που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης όπως ηλικιωμένοι, κάτοικοι του εξωτερικού, κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών κ.α. Και τα παραπάνω «πρέπει» πάση θυσία να ολοκληρωθούν βίαια, εντός πιεσμένων χρονικών περιθωρίων, αδιαφορώντας πλήρως για τις μελλοντικές συνέπειες στους πολίτες.

Αλλά ακόμα και η ηλεκτρονική εφαρμογή όταν τελικά αυτή λειτούργησε με καθυστέρηση, απαιτεί από το χρήστη να συμπληρώσει ξανά τα προσωπικά του στοιχεία και να καταθέσει κάποιο αποδεικτικό του ΑΦΜ του με κίνδυνο να γίνουν λάθη. Τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του η ΓΓΠΣ θα έπρεπε αυτόματα να συμπληρώνονται από την στιγμή που συνδέεται ο χρήστης μέσω αυτής.

Παράλληλα η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς, ενώ υπάρχει ήδη κακό προηγούμενο στην περιοχή της Λέσβου, λόγω διαφόρων παραγόντων που εξακολουθούν να υφίστανται και στις νέες περιοχές, δεν παίρνουν το βάρος της ορθής και πλήρους ενημέρωσης των πολιτών για τα πολλαπλά οφέλη από την εκπόνηση ενός πλήρους τοπογραφικού διαγράμματος που εξασφαλίζει τον ιδιοκτήτη και τον προστατεύει από μελλοντικές προβληματικές καταστάσεις και έξοδα. Έτσι δημιουργούνται πολίτες και μηχανικοί «πολλών ταχυτήτων», καλλιεργείται μια αίσθηση ότι ένα επιστημονικό προϊόν, όπως είναι μια μελέτη τοπογραφικού διαγράμματος, είναι περιττή και συνεπώς και αυτός που την προτείνει, κερδοσκόπος και καιροσκόπος.

Τέλος φαίνεται πάλι ότι η πολιτεία παραβλέπει το γεγονός ότι τα νησιά του ΒΑ έχουν τα τελευταία χρόνια επιφορτιστεί με το μεγαλύτερο βάρος του προσφυγικού/μεταναστευτικού προβλήματος και οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες των νησιών βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση γι αυτούς κατάσταση, που επηρεάζει όλες τις δραστηριότητες και την καθημερινότητά τους.

Συνεχίζει λοιπόν η πολιτεία να αγνοεί ότι έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί κατά την κτηματογράφιση των περιοχών του ΒΑ (μικρά ποσοστά συμμετοχής), από τις πολιτικές και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που υποβάθμισαν και υποβαθμίζουν διαχρονικά την ακίνητη περιουσία των πολιτών και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές και στους απομακρυσμένους οικισμούς των νησιών μας. Ας γίνει κατανοητό από τους αρμοδίους ότι το Κτηματολόγιο είναι το μοναδικό έργο που αν οι πολίτες δεν το αγκαλιάσουν με την συμμετοχή τους δεν μπορεί να υπάρχει.

Ζητάμε λοιπόν έστω και τώρα να γίνουν κατανοητά τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επαγγελματίες στο ΒΑ, αλλά και οι πραγματικές αιτίες που τα ποσοστά συμμετοχής είναι ακόμα τόσο χαμηλά.

Ζητάμε την ορθή ενημέρωση των πολιτών και να γίνει κατανοητό το το σημαντικότερο πρόβλημα που απειλεί να τινάξει στον αέρα το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και αποτελεί τον νέο «εφιάλτη» για την περαίωση του Κτηματολογίου, δεν είναι μόνο η χαμηλή συμμετοχή, αλλά ο προϋπολογιζόμενος αριθμός των ενστάσεων, που αναμένονται εξαιτίας σφαλμάτων στις δηλώσεις (οι οποίες μπορεί να φτάσουν και το 1 εκατομμύριο ενστάσεις στο σύνολο της επικράτειας, σύμφωνα με εκτιμήσεις!!!).

Ζητάμε άμεσα (και όχι όπως την τελευταία παράταση που ταλαιπώρησαν και ανησύχησαν τους πολίτες & επαγγελματίες έως την 31/12/2019!!) να ανακοινωθεί επίσημα τουλάχιστον μέχρι τέλος του έτους παράταση στη συλλογή δηλώσεων σε όλα τα νησιά του ΒΑ. Η καλοκαιρινή περίοδος θα είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση του έργου και ιδιαίτερα εξυπηρετική για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Ας λειτουργήσει αυτή τη φορά η πολιτεία ως αρωγός στους πολίτες, λειτουργώντας υποστηρικτικά και όχι τιμωρητικά, αναγνωρίζοντας μέρος της ευθύνης και στον ίδιο της τον εαυτό.
Μετά τιμής

            Για το Π.Τ. ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ         Για το Τοπικό Τμη. Λέσβου Π.Σ.Αγρ.Τ.Μ.
            Ο Πρόεδρος    Η Πρόεδρος


            Μανωλακέλλης Ευστράτιος   Παπαχρυσού Αγγελική