Στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης οι ενστάσεις για τα ακίνητα που δεν εντάχθηκαν στη διαδικασία επανακτηματογράφησης


Η Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης ενημερώνει τους δημότες της πόλης που τα ακίνητα τους –κατόπιν ελέγχου από αρμόδιο μηχανικό- δεν εντάχθηκαν στη διαδικασία επανακτηματογράφησης σύμφωνα με το ΦΕΚ ΑΑΠ 86/2015 και αντιμετωπίζουν πρόβλημα γεωμετρικών μεταβολών, ότι μπορούν να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την υποβολή ένστασης, στο γραφείο της Κοινότητας, Ασκληπιού 34, Χρυσομαλλούσα, τηλ. 2251022143, μέχρι 31/03/2020.

Εν συνεχεία η Δημοτική Αρχή, θα συλλέξει και θα υποβάλλει τις ενστάσεις των δημοτών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), ώστε να εξεταστεί εκ νέου η δυνατότητα για την διερεύνηση των προϋποθέσεων ένταξης νέων περιοχών στο Κτηματολόγιο.