Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό στην δυτική Λέσβο


Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο συγκαλεί ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος για τις τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό...

Παρακαλείσθε,  όπως  προσέλθετε  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  του  Δήμου  Δυτικής  Λέσβου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του άρθρου  74  του  Ν.  4555/2018,  το  Σάββατο  29  Φεβρουαρίου  2020  και  ώρα  06:00 μ.μ.,  στην  Αίθουσα  του  Μουσείου  Βιομηχανικής  Ελαιουργίας  Λέσβου,  στην  Αγία Παρασκευή Λέσβου, με  ένα  και μοναδικό θέμα  Ημερήσιας  Διάταξης:

«Ενημέρωση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  και  των  Τοπικών  Συμβουλίων του  Δήμου  Δυτικής  Λέσβου  σχετικά  με  τις  εξελίξεις  στο  προσφυγικόμεταναστευτικό».

Η συνεδρίαση  κρίνεται  κατεπείγουσα,  εξαιτίας  των  τελευταίων  δραματικών  γεγονότων που  έλαβαν  χώρα  στο  νησί  μας  τις  τελευταίες  ημέρες  και  της  εξέλιξης  του  όλου  θέματος.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ