Εργασίες για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στις οδούς Ολυμπίου Γυμνασιάρχου και Φιλικών Μυτιλήνης


την Τετάρτη 19/02/2020

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 42/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: ΨΡΛ346ΜΓΘΓ-5ΝΡ), την Τετάρτη 19/02/2020 θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στις οδούς Ολυμπίου Γυμνασιάρχου και Φιλικών (από διασταύρωση με Αρ. Δελή έως διασταύρωση με Ερεσού).

Η διάρκεια των εργασιών στην οδό, εκτιμάται σε μια (1) εργάσιμη ημέρα.

O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό.

                                                        Από  τη ΔΕΥΑΛ