8 αλιευτικές παραβάσεις στην Σκάλας Καλλονής(PICS)


βεβαιώθηκαν από στελέχη του  Α' Λ/Τ Σκάλας Καλλονής

Πέντε (05) αλιευτικές παραβάσεις σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος και τρεις (03) σε ερασιτέχνες αλιείς, βεβαιώθηκαν από στελέχη του  Α' Λ/Τ Σκάλας Καλλονής Μυτιλήνης κατόπιν διενεργούμενων ελέγχων.

Τα κατασχεθέντα αλιεύματα και εργαλεία καταστράφηκαν από την οικεία Λιμενική Αρχή.