Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης με 39 θέματα ημερήσιας διάταξης


τη ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ώρα 6:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ

Έγκριση μεταστέγασης του Κοινοτικού Καταστήματος Μυχούς

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μυτιλήνης στη Διαχειριστική Επιτροπή του            «ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-             ΑΣΩΜΑΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μυτιλήνης στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μυτιλήνης (με τον αναπληρωτή του) στην Επιτροπή του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61 /Α/4-4-2018), που αφορά τον χαρακτηρισμό παραλιών ως πολυσύχναστων
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

Έγκριση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών από τη ΔΕΥΑΛ στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» (Απόφαση 3/2020 Ε.Π.Ζ.)
1.       
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης χρονικής διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Ποιότητας Ζωής
2.       
Εκτέλεση εργασιών κλαδέματος υψηλών δένδρων Δήμου Μυτιλήνης
3.       
Εκτέλεση εργασιών ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων Δήμου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ
4.       
Απευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργίου Μιχαλακέλλη για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης εντός της αγοράς Κοινότητας Παλαιοκήππου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
5.       
Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Μυτιλήνης στα πλαίσια της Πρόσκλησης VIII του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»
6.       
Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Μυτιλήνης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΧ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»
7.       
Ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης και υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης της Υπηρεσίας με τίτλο:  «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης  Ιουνίου 2017- Υπηρεσία φύλαξης χώρου»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
8.       
Έγκριση Σύμβασης απ΄ ευθείας μίσθωσης του ακινήτου του Παλιού Λιμεναρχείου (με ΑΒΚ 34 ) κυριότητας ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. στο Δήμο Μυτιλήνης
9.       
Ενεργειακή Αναβάθμιση οδικού φωτισμού Δήμου Μυτιλήνης με σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης
10.  
Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής εκτίμησης θετικών ζημιών λόγω ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 3ου, 4ου Λυκείου & 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου»
11.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σε Οδούς και κοινόχρηστους χώρους από σκυρόδεμα Ν.Α Λέσβου», αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη
12.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Οδού από Κάπη προς Άγιο Νικόλαο και Λαγκάδα»
13.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΓΕΡΣΗ 1ου ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
14.  
Έγκριση 1ου  ΑΠΕ  και χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΒΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ»
15.  
Χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Επιμελητηρίου Λέσβου»
16.  
Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επισκευή Διατηρητέου Παρθεναγωγείου Πτερούντας»
17.  
Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»
18.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΦΙΔΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ»
19.  
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Πλακόστρωση Σιγρίου»
20.  
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινή Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση – Στερέωση Οροφής 1ου ορόφου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης λόγω του κατ επείγοντος»
21.  
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινή  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση κτιρίου μηχανοστασίου-πρώην ελαιοτριβείου σε εκθεσιακό χώρο, στο συγκρότημα του Δημοτικού ελαιοτριβείου Αγίας  Παρασκευής»
22.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής - Oριστικής   Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μεσοτόπου Δήμου Λέσβου»
23.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής - Oριστικής   Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Κρεμαστής, Αγίας Παρασκευής, Λέσβου»
24.  
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΕΩΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑΡΤΙ»
25.  
Συγκρότηση Επιτροπής  υπηρεσιών τεχνικής φύσεως  που αφορούν το Δήμο Μυτιλήνης για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
26.  
Αποδοχή και έγκριση A΄ Κατανομής  έτους 2020 για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών των σχολείων
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
27.  
Ορθός ορισμός ονόματος στο Αξίωμα αναπληρωματικού μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΑΚΥΡΗΣ
28.  
Έγκριση φιλοξενίας 39 έργων του ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ στο Ίδρυμα ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
29.  
Συνεργασία και υπογραφή  μνημονίου συναντίληψης με το ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
30.  
Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020
31.  
Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους 2020 - Έγκριση πληρωμής Π.Ο.Ε.
32.  
Έγκριση επίτευξης ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» ή στην αγγλική «HELESI»
33.  
Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης αποχωρούντων υπαλλήλων από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης
34.  
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών - υπηρεσιών των ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 του Δήμου Λέσβου