Στις 20:00 συνεδριάζει ΕΚΤΑΚΤΑ το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης για την νέα δομή στην θέση Καραβας


Με εισηγητή τον Δήμαρχο Μυτιλήνης

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση τη ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ώρα 8:00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

           
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Συζήτηση για τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης περί χωροθέτησης νέας δομής στο νησί της Λέσβου
Δήμαρχος          κ. Κύτελης

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των ανακοινώσεων της Κυβέρνησης για χωροθέτηση νέας δομής στο νησί της Λέσβου.

Την ίδια ώρα συνεδριάζει και το δημοτικό συμβούλιο δυτικής Λέσβου στην Αγία Παρασκευή