Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΤΟΝΟΥ στην Μυτιλήνη- Προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις


από την  Δευτέρα 20/01/2020 στις 8.30 π.μ. έως Τρίτη 21/1/2020 στις  15:00 μ.μ.

Σας πληροφορούμε ότι από την  Δευτέρα 20/01/2020 στις 8.30 π.μ. έως Τρίτη 21/1/2020 στις  15:00 μ.μ. ,θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην οδό ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΤΟΝΟΥ  (από την συμβολή με την Ελ.Βενιζέλου έως το τέλος της οδού), ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι έκτακτες εργασίες αποκατάστασης  επικίνδυνου οδοστρώματος από βλάβη ύδρευσης.

Η οδός θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις δύο  (2) ανωτέρω ημέρες
Το τμήμα της οδού θα παραμένει πάντα προσπελάσιμο για τη διέλευση των πεζών.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 1/2020 απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, κατά το χρονικό διάστημα από την 08:30 ώρα της Δευτέρας 20-01-2020 έως την 15.00 ώρα της Τρίτης 21-01-2020, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού Αριστείδου Τόνου στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως και το τέρμα αυτής, για λόγους ασφαλείας, εξ’ αιτίας εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου.

Λόγω της προαναφερόμενης διακοπής της κυκλοφορίας, θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες -κατά περίπτωση- προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.