Νέο ΔΣ στο Σύλλογο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Μυτιλήνης «Ιωάννης Κουρούλης»


Συστάθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Μυτιλήνης «Ιωάννης Κουρούλης» μετά τις εκλογές που έγιναν στις 14.12.2019.      
                  

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Μυτιλήνης «Ιωάννης Κουρούλης» 
Κώστας Σορόπος