Προτάσεις από τους Ελεύθερους Πολίτες Μυτιλήνης για την συνέχιση του αγώνα και μετα… την αυριανή κινητοποίηση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 22/23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Η κυβέρνηση προ ημερών ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη ότι ο αριθμός των μεταναστών στη Λέσβο έχει ξεπεράσει τα 27.000 άτομα.

Συνεπώς, η αναλογία μεταναστών & ντόπιου πληθυσμού στη Μυτιλήνη είναι πλέον 1 προς 1, όταν πριν από έξι μήνες ήταν 1 προς 4!!! Η ραγδαία αυτή εξέλιξη μας κάνει να φοβόμαστε ότι η αναμονή τουλάχιστον άλλων 6 μηνών έως ότου -και αν- λειτουργήσει η κλειστή δομή που προωθεί η κυβέρνηση, θα έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω ανατροπή της αναλογίας αυτής σε βάρος του ντόπιου πληθυσμού, ιδίως αν εξακολουθήσει να μην έχει αποτέλεσμα η (πολύ)εξαγγελόμενη (εδώ και 4 μήνες) φύλαξη των συνόρων.

Η Μυτιλήνη δεν αντέχει άλλο. Απαιτούμε συνδυαστική εφαρμογή των παρακάτω:

1. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΟΡΩΝ και όχι απλά φύλαξη. Φύλαξη είναι αυτό που γίνεται ώρα, δηλ. εντοπισμός (εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων) και «διάσωση».

2. Επιτάχυνση των απελάσεων και ΟΧΙ επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου. Οι περισσότεροι δεν είναι πρόσφυγες, αλλά ούτε έχουν τα δικαιώματα του μετανάστη, διότι εισήλθαν χωρίς έγγραφα και
δικαιολογητικά, ούτε μπορούν να αποδείξουν ότι διώκονται στις χώρες τους.

3. Μαζική αποσυμφόρηση της Λέσβου, με απαραίτητη προϋπόθεση την πλήρη εφαρμογή των 1 &

4. ‘Αμεσο κλείσιμο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ δομής του ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ από τον Δήμο.

5. Κλείσιμο ΟΛΩΝ των υπολοίπων δομών (ΜΟΡΙΑ, ΠΙΚΠΑ, δομές σε αστικό ιστό, διαμερίσματα κλπ.)

6. Πλήρης εφαρμογή του νόμου σε θέματα προστασίας της περιουσίας και της ασφάλειας των πολιτών

7. Αμεσος έλεγχος των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Μυτιλήνη, με άμεση απέλαση ή κλείσιμο των παράνομων, καθώς και αυτών που δημιουργούν προβλήματα στην τοπική κοινωνία.

8. Ενίσχυση υποδομών υγείας με προσωπικό και εξοπλισμό.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ του αγώνα ΜΕΤΑ την κινητοποίηση, ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός

και

οργάνωση, προτείνουμε:

1. ΑΜΕΣΗ συγκρότηση ολιγομελούς Επιτροπής Αγώνα και καθορισμός Γενικού Συντονιστή (υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο της Περιφέρειας)

2. Επιχειρησιακή υπαγωγή όλων των ΜΚΟ και της ‘Υπατης Αρμοστείας στο Γενικό Συντονιστή.

3. Εισήγηση-Απαίτηση για τον πλήρη Επιχειρησιακό έλεγχο των συνόρων και ακτών απόβασης από τον Ανώτατο Στρατιωτικό Διοικητή Φρουράς (ΑΔΦ) του νησιού (συγκρότηση Μεικτού Κέντρου Επιχειρήσεων). Η FROΝΤEX να είναι υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο του ΑΔΦ.

Για όλα τα παραπάνω απαιτούνται ΣΥΝΕΧΕΙΣ πρωτοβουλίες και λήψη δυναμικών αποφάσεων. Η
υφιστάμενη κατάσταση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Μυτιλήνη, 20 Ιανουαρίου 2020

Παράταξη Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»__