Ενστάσεις για περιοχές της Λέσβου που δεν εντάχθηκαν στην διαδικασία επανακτηματογράφησης


συνάντηση των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Συμβούλων

Με πρωτοβουλία του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Συμβούλων σχετικά με το Λειτουργούν Κτηματολόγιο για τις περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Μόριας, Παναγιούδας, Αλυφαντών, Μυτιλήνης, Αγίας Μαρίνας, Ταξιαρχών, Κάτω Τρίτους καθώς και της Δ.Ε. Γέρας, πλην Σκοπέλου.

Ο Πρόεδρος του Π.Τ. ΒΑ Αιγαίου του Τ.Ε.Ε. ενημέρωσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους κατά τόπους Προέδρους, ότι υπάρχουν πολλές περιοχές τους, που δεν εντάχθηκαν στη διαδικασία επανακτηματογράφησης, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. ΑΑΠ 86/2015.

Κατά την συνάντηση, αποφασίστηκε να ενημερωθούν οι πολίτες των περιοχών αυτών (που τα ακίνητα τους δεν εντάχθηκαν στη διαδικασία επανακτηματογράφησης και αντιμετωπίζουν πρόβλημα γεωμετρικών μεταβολών) και να υποβάλλουν ένσταση στις κατά τόπους Κοινότητες, μέχρι 31/03/2020.

Η συνάντηση αυτή αποσκοπούσε στο να βοηθήσει την Δημοτική Αρχή, να υποβάλλει τις ενστάσεις των πολιτών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), ώστε να εξεταστεί εκ νέου η δυνατότητα για την διερεύνηση των προϋποθέσεων ένταξης νέων περιοχών, μετά την προβλεπόμενη διοικητική προδικασία (σύμφωνα με την αλληλογραφία που έχει ξεκινήσει μεταξύ του περιφερειακού τμήματος ΒΑ Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Εταιρείας Ελληνικό Κτηματολόγιο)