Ξανά πρόεδρος ο Μπαρούτης Παναγιώτης στο Οικονομικό Επιμελητήριο


Συγκρότηση  σε  Σώμα  της  Τοπικής  Διοίκησης 

Σας    γνωρίζουμε    ότι,    την    15 η    Ιανουαρίου   2020,    συγκροτήθηκε   σε  σώμα  η  νέα  Διοίκηση  του  13ου  Περιφερειακού  Τμήματος    Ανατολικού Αιγαίου   του   Ο.Ε.Ε. που   προέκυψε   από  τις    εκλογές   της   15ης   Δεκεμβρίου    2019.  Η  σύνθεση  της   νέας  Τοπικής  Διοίκησης  έχει  ως  εξής :


Πρόεδρος                    Μπαρούτης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος             Κατερνέλλης Ελευθέριος
Γεν. Γραμματέας         Καρέκος Παναγιώτης
Οικον. Επόπτης          Κατουσέλλης Γεώργιος
Μέλος                         Βερρής Παντελέων
Μέλος                         Δημητρουλόπουλος Δημήτριος
Μέλος                         Χρυσούλη Άννα ( Μετά την αποδοχή αίτησης παραίτησης του                 
                                                                         κυρίου Μπουγδάνου Παντελή)                               
                                                                                   

Για το 13ο Π.Τ. Ανατολικού Αιγαίου
Ο Πρόεδρος,
Μπαρούτης Παναγιώτης.

Σύμφωνα με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Περιφερειακών Εκλογών (ΚΕΕΠΕ) του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τα οριστικά αποτελέσματα του Περιφερειακού Τμήματος καθώς και οι υποψήφιοι οι οποίοι εκλέγονται είναι τα εξής:


13o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΕΔΡΕΣ
ΕΛΑΒΑΝ 
ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ
112
29,630%
2
ΔΠΚ-Ο
12
3,175%
0

ΒΟΡΕΙΟ ΑΝΑΤ/ΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
254
67,196%
5
ΣΥΝΟΛΑ
378
100,00%
7
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ1
ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ( ΒΟΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ)
207
2
ΚΑΤΟΥΣΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ( ΒΟΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ-)
114
3
ΒΕΡΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ( ΒΟΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ-)
99
4
ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΗ.ΚΙ.Ο-Σ)
91
5
ΚΑΡΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ( ΒΟΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ-)
82
6
ΚΑΤΕΡΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ( ΒΟΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ-)
79
7
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ (ΔΗ.ΚΙ.Ο-Σ)
59

Για την Συνέλευση των Αντιπροσώπων  (ΣΤΑ) εκλέγονται οι:
ΒΕΡΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ  (Π.Δ.Σ.Ο)
ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΔΗ.ΚΙ.Ο-Σ).