Έκθεση Γευσιγνωσίας και Προώθησης Τοπικών Προϊόντων στο στρατοπεδο της Βαρειας (PICS)


Σας ενημερώνουμε, ότι το Σάββατο 30 Νοε 19, στο Στρατόπεδο «ΑΝΧΗ (ΠΖ) ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» στη Βαρεία, διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία Έκθεση Γευσιγνωσίας και Προώθησης Τοπικών Προϊόντων του ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ώστε να γνωρίσουν οι δικαιούμενοι εισόδου στο Στρατιωτικό Πρατήριο τα τοπικά προϊόντα της ν. ΛΕΣΒΟΥ.


Την εκδήλωση επισκέφτηκε ο ΥΦΕΘΑ κ. Αλικιβιάδης Στεφανής, πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη του στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ.


Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι η εκδήλωση αποτελούσε συνέχεια προώθησης των Τοπικών Προϊόντων σε αντίστοιχη Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία στην έδρα της Ανωτέρας Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) στην Αθήνα στις 08 και 09 Σεπτεμβρίου 2019.