Αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου στην Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης


Συνήλθε την Τρίτη 17-12-2019 και ώρα 8:00μμ σε έκτακτη συνεδρίασή του το Δ.Σ. της Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης (Φ.Ε.Μ.), στον εκθεσιακό χώρο της, 3η πάροδος Μικράς Ασίας, στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης, με θέμα την υποβολή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα της, Γιώργου Καζάζη.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και ομόφωνα έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Γιώργου Καζάζη.

Στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού της ΦΕΜ, τα μέλη του Δ.Σ. προχώρησαν σε αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και προτάσεις  το Δ.Σ. καταρτίζεται σε σώμα ομόφωνα ως ακολούθως :

Πρόεδρος                                   Νάγια Βακλατζή
Αντιπρόεδρος                            Χριστόφορος Χατζηβασιλείου
Γενικός Γραμματέας                 Παναγιώτης Ζαχαριάδης
Ταμίας                                        Βασίλης Ραϊστέλλης
Έφορος                                       Θωμάς Μαμάκος
Μέλος                                         Μαρία Μπουρού
Μέλος                                         Απόστολος Πασπαλάς

Το Πρακτικό συντάχθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Παναγιώτη Ζαχαριάδη και υπογράφετε παρακάτω από τα μέλη του Δ.Σ.
Πρόεδρος                                  Νάγια Βακλατζή
Αντιπρόεδρος                            Χριστόφορος Χατζηβασιλείου
Γενικός Γραμματέας                 Παναγιώτης Ζαχαριάδης   
Ταμίας                                       Βασίλης Ραϊστέλλης
Έφορος                                      Θωμάς Μαμάκος
Μέλος                                        Μαρία Μπουρού
Μέλος                                        Απόστολος Πασπαλάς

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ της ΦΕΜ

                Η Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας                                                   
           Νάγια Βακλατζή                                      Παναγιώτης Ζαχαριάδης