Προτάσεις από τους Ελεύθερους Πολίτες Μυτιλήνης… μετα το φιάσκο της απεργίας την Τετάρτη


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ως γνωστόν το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη να συντονίσει, σε συνεργασία με τους Δημάρχους των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τις κινητοποιήσεις για το θέμα της δημιουργίας νέων κλειστών δομών στα νησιά αρμοδιότητάς τους, αντιδρώντας στις επιπλέον δομές στα νησιά Λέσβο, Χίο και Σάμο και ζητώντας αποτελεσματική φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, άμεση και μαζική αποσυμφόρηση των νησιών και έλεγχο των ΜΚΟ.

Κατόπιν αυτού, η Περιφέρεια κάλεσε σε «γενική απεργία» την Τετάρτη 11-12-2019, ημέρα κατά την οποία δεν θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Δήμων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Χίου, Ανατολικής Σάμου και Δυτικής Σάμου, ενώ συμμετοχή δήλωσε το Επιμελητήριο Λέσβου και ο Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης.

Η σημερινή ανακοίνωση ότι, αντί δυναμικής και οργανωμένης παλλεσβιακής κινητοποίησης θα δοθεί συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη, των δύο Δημάρχων Λέσβου, του Προέδρου του Επιμελητηρίου Λέσβου και του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, φαίνεται ότι αποτελεί δυστυχώς μια αναποτελεσματική και άνευ ουσίας αντίδραση και δείχνει ότι οι κάποιοι τοπικοί άρχοντες δεν έχουν αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης και τις δυσάρεστες καταστάσεις που πλησιάζουν για όλους μας.

Για την συντονισμένη και οργανωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος προτείνουμε:

1. ΑΜΕΣΗ συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα κατά νήσο και καθορισμός Γενικού Συντονιστή κατά νήσο (υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο της Περιφέρειας)

2. ΑΜΕΣΟΣ καθορισμός ενός Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου νήσων Βορείου Αιγαίου (από την Περιφέρεια, για το συντονισμό όλων των νήσων).

 3. Επιχειρησιακή υπαγωγή όλων των ΜΚΟ και της Υπατης Αρμοστείας στο Γενικό Συντονιστή της κάθε νήσου.

4. Εισήγηση-Απαίτηση για τον πλήρη Επιχειρησιακό έλεγχο των συνόρων και ακτών απόβασης από τον Ανώτατο Στρατιωτικό Διοικητή Φρουράς (ΑΔΦ) κάθε νήσου (συγκρότηση Μεικτού Κέντρου Επιχειρήσεων).

Η FROΝΤEX να είναι υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο του ΑΔΦ.

 5. Σύνταξη Σχεδίου «Επιτήρηση και Ελέγχου Μεταναστών σε περίπτωση κρίσης των νήσων». (σε επίπεδο Περιφέρειας)

Για όλα τα παραπάνω απαιτούνται άμεσες πρωτοβουλίες και λήψη δυναμικών αποφάσεων.

 Η υφιστάμενη κατάσταση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Μυτιλήνη, 9 Δεκεμβρίου 2019

Συνδυασμός Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»