Ξεκίνησαν οι έλεγχοι στα βαρεα οχήματα στο δημόσιο ΚΤΕ Λέσβου


∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΤΕΟ ΛΕΣΒΟΥ.

Σας γνωστοποιούµε ότι έχει αρχίσει η διενέργεια των τεχνικών ελέγχων οχηµάτων ελαφρών, βαρέων, επικίνδυνων µεταφορών (ADR) και µεταφοράς ευπαθών προϊόντων (ΑΤΡ) στο ∆ηµόσιο ΚΤΕΟ Λέσβου.

Για να γίνει εφικτή η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών παρακαλούµε να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας για προγραµµατισµό των ελέγχων οχηµάτων : 1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : 2251354100 & 2251354101 2. 2251354105 3. 2251354111

Για τα βαρέα οχήµατα που µέχρι τις 31-12-2019 υπάγονται στην Παράταση τεχνικών ελέγχων θα ανακοινωθεί πρόγραµµα πρόσκλησης µε βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθµού κυκλοφορίας.