Ανακοίνωση από τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λέσβου για τους νέους διμηνίτες του Δήμου Μυτιλήνης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου αναφέρει ότι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος σε ότι αφορά τους εργαζομένους που προσλαμβάνονται με δίμηνες συμβάσεις για την καθαριότητα και ορίζει ότι δύνανται να εργαστούν μόνο στην αποκομιδή απορριμμάτων που είναι ανταποδοτική υπηρεσία.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου, γνωρίζει καλά τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη διάσπαση και τη διαχρονικά παρατηρούμενη υποστελέχωση των υπηρεσιών, κατανοεί τις προσπάθειες των αιρετών να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή λειτουργία όλων των υπηρεσιών, όμως δεν μπορεί να σιωπά σε μη νόμιμες ενέργειες.

Επειδή γνωρίζουμε ότι ο η Δημοτική Αρχή του Δήμου Μυτιλήνης, γνωρίζει καλά τα προαναφερθέντα προβλήματα και αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα και τις δυσκολίες των εργαζομένων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρούμε ότι πρέπει και θα αποκαταστήσει άμεσα την ισχύουσα κατανομή των 20 διμηνιτών, τοποθετώντας τους όλους στην αποκομιδή απορριμμάτων όπως ορίζει ακριβώς ο Νόμος και όχι σε άσχετες με το αντικείμενό τους θέσεις.

Οι ισχυρισμοί ότι οι προσληφθέντες εξυπηρετούν ανάγκες καθαριότητας σε άλλα Νομικά Πρόσωπα και στελεχώνουν υπηρεσίες του Δήμου Μυτιλήνης λόγω έλλειψης προσωπικού δεν δικαιολογεί την μη τοποθέτηση των προσληφθέντων διμηνιτών στην υπηρεσία για την οποία προσλήφθηκαν, που εκτός ότι δεν είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό ως προς τους εργαζομένους στον πιο νευραλγικό τμήμα αποκομιδής απορριμμάτων που καθημερινά υπερβάλλουν εαυτό για την εξυπηρέτηση των δημοτών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ