Νέα Διοίκηση στο Τ.Ε.Ε Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου και ψήφισμα για τις νέες δομές μεταναστών


Η σύνθεση της νέας Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας μετά την ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μανωλακέλλης Ευστράτιος, Πολιτικός Μηχανικός,
ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Αντιπρόεδρος: Σταμούλας Αριστοτέλης, Πολιτικός Μηχανικός,
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
Γενικός Γραμματέας: Βατούσης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός,
ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Μέλη:
Αθανασέλης Θεολόγος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ.
Γιαλούρης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός,
ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Δεληογλάνης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός,
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
Σαραντινού Αγγελική, Πολιτικός Μηχανικός,
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ..
Συνοδινός Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός,
ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Φραγκουλάκη Γεώργια, Πολιτικός Μηχανικός,
ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ- Τμήμα ΒΑ Αιγαίου εξελέγησαν οι:

Πρόεδρος: Κρητικόπουλος Φώτιος, Πολιτικός Μηχανικός,
ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Αντιπρόεδρος: Παπαγεωργίου Παρασκευάς, Μηχανολόγος Μηχανικός,
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
Γενικός Γραμματέας: Κακές Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός,
ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ.

            Ο Πρόεδρος
            Της Δ.Ε. του ΤΕΕ-Τμήμα ΒΑ Αιγαίου


            Μανωλακέλλης   Ευστράτιος


ΨΗΦΙΣΜΑ της  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ  κατά την πρώτη Ειδική Συνεδρίαση το Δεκέμβριο του 2019

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου βρίσκεται στο διάδρομο των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών από την Ανατολή  προς την Ευρώπη. Κατά συνέπεια το πρόβλημα των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών θα συνεχίζει για πολλά επόμενα χρόνια να επηρεάζει την  οικονομική, κοινωνική ζωή και το μέλλον των νησιών μας.
Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του  Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), λαμβάνοντας υπόψη τη ήδη δυσχερή θέση που έχουν έρθει τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, με την ραγδαία αύξηση της ροής των προσφύγων/μεταναστών, εκ των οποίων ένα ελάχιστο ποσοστό είναι πραγματικά πρόσφυγες,  προβαίνει στην κατάθεση του παρόντος ψηφίσματος : 

Τα νησιά μας δεν μπορούν να σηκώσουν άλλο βάρος. Τα νησιά μας δέχονται το βάρος της υποδοχής, δεν μπορούν να δέχονται και το βάρος της φιλοξενίας, είτε μεταναστών είτε προσφύγων.
-           Όχι στις υφιστάμενες δομές – hot spot, αλλά μόνο σε μικρές δομές  πρώτης υποδοχής, καταγραφής και  ταυτοποίησης, κατόπιν σωστής χωροθέτησης.
-           Η Ελληνική Κυβέρνηση να υλοποιήσει ένα πραγματικά αποτελεσματικό χρονοδιάγραμμα άμεσης αποσυμφόρησης των νησιών μας.
-           Αποτελεσματικότερη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων μας, με σκοπό τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών.
-           Έλεγχος των Μ.Κ.Ο.
-           Τα αντισταθμιστικά μέτρα για τα 10 ακριτικά νησιά μας, να μην σχετίζονται με το μεταναστευτικό.

            Ο Πρόεδρος    Ο  Γενικός Γραμματέας
            της Αντιπροσωπείας  της Αντιπροσωπείας
            του ΤΕΕ-Τμήμα ΒΑ Αιγαίου   του ΤΕΕ – Τμήμα ΒΑ Αιγαίου

            ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ